Zakup i dostawa sit bentosowych dla Zespołu Szkół w Sierakowie.

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Opracowanie i testowanie innowacyjnych, zasobooszczędnych systemów badawczych parametrów środowiskowych oraz stanu ichtiofauny ze szczególnym uwzględnieniem populacji Coregonidów dla zrównoważonego środowiskowo rybactwa jeziorowego.”Umowa o dofinansowanie nr 00002-6520.13-OR1500001/22 z dnia 20.01.2023 r. realizowanego w ramach  Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” działanie 1.13 Innowacje, o których mowa w art. 26 i art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach EFMR.

Link do zamówienia https://platformazakupowa.pl/transakcja/783685

Zobacz również:

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2024-2025
Czytaj więcej
SEKRETARIAT
Czytaj więcej
XV Zjazd Absolwentów
Czytaj więcej
ZS Sieraków
Skip to content