Informacja o realizacji operacji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej

Zespół Szkół w Sierakowie im. prof. Maksymiliana Siły-Nowickiego Gmina Sieraków współpracując
z Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Poznaniu oraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu Zakładem Doświadczalnym Technologii Produkcji Pasz
i Akwakultury w Muchocinie realizuje operację w ramach działania 1.13. „Innowacje”, o których mowa w art. 26 i art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

pt.: „Opracowanie i testowanie innowacyjnych, zasobooszczędnych systemów badawczych parametrów środowiskowych oraz stanu ichtiofauny ze szczególnym uwzględnieniem populacji Coregonidów dla zrównoważonego środowiskowo rybactwa jeziorowego.”

W ramach realizacji etapu I Zespół Szkół w Sierakowie zakupił łódź wiosłowo-motorową wraz z wyposażeniem wspierającym, przyczepkę podłodziową, echosondę, kamizelki ratunkowe,aparat fotograficzny z obiektywem MACRO, komputery przenośne z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne drukarka-skaner-kopiarka. Zakupiony samochód osobowy 9 miejscowy będzie stanowił podstawę terenowej stacji badawczej wyposażonej w sprzęt do badania parametrów środowiskowych dla zrównoważonego środowiskowo rybactwa jeziorowego. Na potrzeby terenowej stacji badawczej zakupiono: lodówki samochodowe, kuwety laboratoryjne, agregat prądotwórczy, pawilony szybkorozkładalne, stoliki i krzesełka, krążek Sechiego, sita bentosowe, urządzenia pomiarowe do oznaczania pH, redox, przewodność, tlen, temperatura, wagę laboratoryjną, mikroskop, zestaw pomiarowy BZT5, spektrofotometr, pipety, wirówkę laboratoryjną oraz multifotometry.

Od września uczniowie klas rybackich rozpoczną badania na wybranych do tego projektu jeziorach sielawowych

Zobacz również:

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2024-2025
Czytaj więcej
SEKRETARIAT
Czytaj więcej
XV Zjazd Absolwentów
Czytaj więcej
ZS Sieraków
Skip to content