Informacja o realizacji operacji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej

Zespół Szkół w Sierakowie im. prof. Maksymiliana Siły-Nowickiego Gmina Sieraków współpracując
z Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Poznaniu oraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu Zakładem Doświadczalnym Technologii Produkcji Pasz
i Akwakultury w Muchocinie realizuje operację w ramach działania 1.13. „Innowacje”, o których mowa w art. 26 i art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

pt.: „Opracowanie i testowanie innowacyjnych, zasobooszczędnych systemów badawczych parametrów środowiskowych oraz stanu ichtiofauny ze szczególnym uwzględnieniem populacji Coregonidów dla zrównoważonego środowiskowo rybactwa jeziorowego.”

W dniach 14, 19 i 21 września 2023 r. uczniowie technikum rybackiego prowadzili badania hydrochemiczne jezior: Gorzyńskiego, Gorzyckiego, Tuczno, Lubiwiec, Kużnickiego i Dominickiego. Przyszli rybacy pod okiem nauczycieli badali m.in. : temperaturę oraz ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie na różnych głębokościach, przeźroczystość, zasolenie, przewodność elektrolityczną, BZT5, zawartość azotu i fosforu.

Zobacz również:

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2024-2025
Czytaj więcej
SEKRETARIAT
Czytaj więcej
XV Zjazd Absolwentów
Czytaj więcej
ZS Sieraków
Skip to content