Historia szkoły

Kalendarium:

 • 1 kwietnia 1939    –    Otwarto pierwszą w Polsce a trzecią w Europie szkołę rybacką . Naukę rozpoczyna 12 uczniów
 • okres wojny- Szkoła kształci wyłącznie Niemców
 • 1947         Reaktywowano szkołę jako trzyletnie Gimnazjum Rybackie.
 • 1948     Początek nauki w 4 letnim Liceum Rybackim.
 • 1951         Zmiana nazwy szkoły na Technikum Rybackie.
 • 1952-        Pierwsza Matura w Technikum Rybackim.
 • 1953        Dyrektorem zostaje Benon Jelinowski
 • 1953        I Zjazd Absolwentów.
 • 1955        Przejęcie przez szkołę budynku przy ul. Wronieckiej.
 • 1956        Wymiana jeziora Chrzypsko na jeziora Jaroszewskie, Lutomskie i Borowy Młyn.
 • 1956         II Zjazd Absolwentów
 • 1957         Budowa stawów pstrągowych i wylęgarni na Borowym Młynie.
 • 1957        Budowa budynku mieszkalnego dla nauczycieli.
 • 1958        Przedłużenie Nauki w Technikum Rybackim do 5 lat.
 • 1958         Otwarcie 2-letniej szkoły rybackiej.
 • 1958         Budowa zastępczego budynku szkolnego (mały internat).
 • 1959         III zjazd Absolwentów
 • 1960        Wznowienie naboru do Technikum Rybackiego.
 • 1960         Powstanie Zaocznego Technikum Rybackiego.
 • 1960        Przeniesienie szkoły do budynków przy ul. Wronieckiej.
 • 1961-1964    Budowa internatu.
 • 1964        Zmiana  nazwy dwuletniej szkoły rybackiej na Zasadniczą Szkołę Rybacką.
 • 1965         Polski Związek Wędkarski inicjuje budowę nowego budynku szkoły.
 • 1966        IV Zjazd Absolwentów.
 • 1968     Nadanie szkole imienia  Maksymiliana Siły-Nowickiego, oddanie do użytku nowego budynku szkoły.
 • 1970    V Zjazd Absolwentów, wręczenie szkole sztandaru- daru Państwowych Gospodarstw Rybackich rejonu Poznań.
 • 1970     Wybudowanie kompleksu 50 ha stawów karpiowych w Borowym Młynie.
 • 1974        Wybudowanie w czynie społecznym boiska szkolnego.
 • 1976        Wybudowanie poligonu do nauki jazdy.
 • 1976        Istniejące szkoły rybackie i rolnicze przekształcono Zespół Szkół Rolniczych.
 • 1977    VI Zjazd Absolwentów, odsłonięcie pamiątkowej tablicy na pierwszym budynku szkoły.
 • 1978         Likwidacja gospodarstwa szkolnego, przekazanie obiektów zakładowi  Lutom PGRyb Poznań
 • 1979         Obchody 40 lecia szkoły rybackiej, przekazanie sztandaru szczepowi ZHP.
 • 1982         Odzyskanie obiektów gospodarstwa szkolnego.
 • 1985        VII Zjazd Absolwentów, odsłonięcie tablicy poświęconej rybakom  wielkopolskim.
 • 1984-1989     Zmiany w kadrze nauczycielskiej, na emeryturę przechodzą nauczyciele o długoletnim stażu pracy: 34 lata pracy: -Józef Wyrwa, 33 lata pracy: Zenon Kędziora, Jan Szulc, Zenon Kotecki, Kazimierz Krajewski, 31 lat pracy: Wanda Morawska.
 • 1988        Wybudowanie bloku mieszkalnego dla nauczycieli.
 • 1989        Obchody 50-lecia szkoły rybackiej w Sierakowie, VIII Zjazd Absolwentów.
 • 1990         Pożegnanie dyrektora Jelinowskiego, nowym dyrektorem zostaje Roman Krug.
 • 1991         I Zjazd Absolwentów Szkół Rolniczych.
 • 1994    Nawiązanie kontaktów ze szkołą rybacką w Vodnanch (Czechy), wzajemna wymiana praktykantów.
 • 1995         Otwarcie  Centrum Szkolenia Państwowej Straży Rybackiej
 • 1995         IX Zjazd Absolwentów
 • 1999    Otwarcie nowych typów szkół:

Liceum Ogólnokształcącego,
Technikum Żywienia,
uruchomienie Gimnazjum,
zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół w Sierakowie.

 • 2000         X Zjazd Absolwentów.
 • 2000        Remont w internacie, na pierwszym piętrze powstają pracownie lekcyjne.
 • 2001        II Zjazd Absolwentów Szkół Rolniczych.
 • 2002         Remont Sali gimnastycznej.
 • 2003        Kończą szkołę pierwsi absolwenci Liceum Ogólnokształcącego.
 • 2004        Kończą szkołę pierwsi absolwenci Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.
 • 2005         XI Zjazd Absolwentów.
 • 2005     Mury szkoły opuszcza ostatni rocznik 5-letniego Państwowego Technikum Rybackiego.
 • 2005        Remont szkoły: wymiana okien.
 • 2007        Likwidacja gospodarstwa pomocniczego (szkolnego), wydzierżawienie obiektu stawowego Borowy Młyn
 • 2009        Wydzierżawienie jeziora Jaroszewskiego i Lutomskiego osobom prywatnymosobie prywatnej.
 • 2009        Szkołę opuszcza ostatni rocznik nowego 4-letniegoTechnikum Rybackiego.
 • 2009        Ocieplenie i wymalowanie budynku szkoły.
 • 2009        Wybudowanie na szkolnym boisku kompleksu sportowego „Orlik-2012”
 • 12 czerwca 2010        XII Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół w Sierakowie

ZS Sieraków
Skip to content