Matury

HARMONOGRAM  EGZAMINÓW MATURALNYCH PISEMNYCH W TERMINIE GŁÓWNYM

JĘZYK POLSKI (pp)04.05.2023 r. (czwartek)godz. 9.00
JĘZYK ANGIELSKI (pp)05.05.2023 r. (piątek)godz. 9.00
JĘZYK NIEMIECKI (pp)05.05.2023 r. (piątek)godz.14.00
MATEMATYKA (pp)08.05.2023 r. (poniedziałek)godz. 9.00
JĘZYK ANGIELSKI (pr)09.05.2023 r. (wtorek)godz. 9.00
WOS (pr)10.05.2023 r. (środa)godz. 9.00
BIOLOGIA (pr)11.05.2023 r. (czwartek)godz. 9.00
MATEMATYKA (pr)12.05.2023 r. (piątek)godz. 9.00
CHEMIA (pr)15.05.2023 r. (poniedziałek)godz. 9.00
GEOGRAFIA (pr)16.05.2023 r. (wtorek)godz. 9.00
HISTORIA (pr)18.05.2023 r. (czwartek)godz. 9.00
HISTORIA SZTUKI (pr)19.05.2023 r. (piątek)godz. 14.00

pp – poziom podstawowy

pr – poziom rozszerzony

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 7 lipca 2023 r.

(Możliwość złożenia oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym do dnia 14 lipca 2023 r.

dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu)

W TERMINIE POPRAWKOWYM

Część pisemna 22 sierpnia 2023 (wtorek) godz. 9.00

Cześć ustna 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 8 września 2023 r.

ZS Sieraków
Skip to content