Matury

HARMONOGRAM  EGZAMINÓW MATURALNYCH

W TERMINIE GŁÓWNYM

JĘZYK POLSKI (pp)04.05.2022 r. (środa)godz. 9.00
MATEMATYKA (pp)05.05.2022 r. (czwartek)godz. 9.00
JĘZYK ANGIELSKI (pp)06.05.2022 r. (piątek)godz. 9.00
J. NIEMIECKI (pp)06.05.2022 r. (piątek)godz. 14.00
JĘZYK ANGIELSKI (pr)09.05.2022 r. (poniedziałek)godz. 9.00
JĘZYK POLSKI (pr)10.05.2022 r. (wtorek)godz. 9.00
MATEMATYKA (pr)11.05.2022 r. (środa)godz. 9.00
BIOLOGIA (pr)12.05.2022 r. (czwartek)godz. 9.00
WOS (pr)13.05.2022 r. (piątek)godz. 9.00
J. NIEMIECKI (pr)13.05.2022 r. (piątek)godz. 14.00
CHEMIA (pr)16.05.2022 r. (poniedziałek)godz. 9.00
HISTORIA (pr)17.05.2022 r. (wtorek)godz. 9.00
GEOGRAFIA (pr)18.05.2022 r. (środa)godz. 9.00

pp – poziom podstawowy

pr – poziom rozszerzony

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 5 lipca 2022 r.

(Możliwość złożenia oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym do dnia 12 lipca 2022 r.

dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu)

W TERMINIE POPRAWKOWYM

23 sierpnia 2022 (wtorek) godz. 9.00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 9 września 2022 r.

ZS Sieraków
Skip to content