Matury

HARMONOGRAM  EGZAMINÓW MATURALNYCH PISEMNYCH W TERMINIE GŁÓWNYM

JĘZYK POLSKI (pp)07.05.2024 r. (wtorek)godz. 9.00
MATEMATYKA (pp)08.05.2024 r. (środa)godz. 9.00
JĘZYK ANGIELSKI (pp)09.05.2024 r. (czwartek)godz 9.00
JĘZYK NIEMIECKI (pp)09.05.2024 r. (czwartek)godz. 14.00
WOS (pr)10.05.2024 r. (piątek)godz. 9.00
JĘZYK ANGIELSKI (pr)13.05.2024 r. (poniedziałek)godz. 9.00
BIOLOGIA (pr)14.05.2024 r. (wtorek)godz. 9.00
MATEMATYKA (pr)15.05.2024 r. (środa)godz. 9.00
CHEMIA (pr)16.05.2024 r. (czwartek)godz. 9.00
GEOGRAFIA (pr)17.05.2024 r. (piątek)godz. 9.00
JĘZYK POLSKI (pr)20.05.2024 r. (poniedziałek)godz. 9.00
HISTORIA (pr)21.05.2024 r. (wtorek)godz. 9.00

pp – poziom podstawowy

pr – poziom rozszerzony

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 9 lipca 2024 r.

(Możliwość złożenia oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym do dnia 16 lipca 2024 r.

dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu)

W TERMINIE POPRAWKOWYM

Część pisemna 20 sierpnia 2024 (wtorek) godz. 9.00

Cześć ustna 21 sierpnia 2024 r. (środa) godz. 9.00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 10 września 2024 r.

ZS Sieraków
Skip to content