Projekty

Zespół Szkół w Sierakowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Sierakowie”

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Sierakowie w wyniku podniesienia kompetencji/kwalifikacji zawodowych wśród 69 uczniów oraz podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół w wyniku doposażenie pracowni zawodowych. Cel główny projektu bezpośrednio przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego poddziałania 8.3.1 WRPO 2014+ i zostanie osiągnięty w wyniku realizacji zaplanowanych działań:

 1. Staże dla uczniów Zespołu szkół w Sierakowie w terminie 31.06-31.08.2021 r.;
 2. Doposażenie 3 pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach;
 3. Podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych uczniów w Zespole Szkół w Sierakowie poprzez organizację kursów oraz zajęć:
 4. stosowanie środków ochrony roślin ;
 5. kurs w zakresie obsługi kombajnów;
 6. kurs w zakresie obsługi ładowarek teleskopowych ;
 7. kurs prowadzenia łodzi motorowych i obsługi urządzeń elektrycznych do połowu ryb prądem;
 8. kurs carvingu;
 9. Kurs kelnerski;
 10. Przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego z matematyki w zakresie rozszerzonym;
 11. Przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym ;
 12. Przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego z matematyki w zakresie podstawowym ;

         Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2020 do 31.03.2022 na terenie gminy Sieraków

Wartość projektu: 280 351,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 251 861,40 PLN.

ZS Sieraków
Skip to content