Szkolenie praktyczne

Koordynator ds. szkolenia praktycznego – Przemysław Siwiński – kontakt: przemosil@wp.pl

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH – SESJA LATO 2023

CZĘŚĆ PISEMNA

02.06.2023 (piątek) pracownia komputerowa (60 min)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (wykonanie)

01.06.2023 (czwartek) pracownia żywienia (120 min)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

06.06.2023 (wtorek) pracownia mechaniczna (120 min)

MEC. 03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń                          

   

 

ZS Sieraków
Skip to content