Technikum

TECHNIK MECHANIK

Kierunek kształcenia realizowany pod patronatem z BA Glass Poland

Zawód dla ludzi interesujących się nowoczesną mechaniką.  Chcących zdobyć ugruntowana wiedzę i umiejętności z zakresu montażu i obsługi maszyn i urządzeń.

Zawód umożliwiający prowadzenie własnej działalności gospodarczej w dziedzinie usług mechanicznych, bądź:

 • Pracy w zakładach BA Glass w Polsce i za granicą.
 • Pracy w zakładach produkcyjnych przy obsłudze maszyn i urządzeń.
 • Pracy w zakładach konstrukcyjnych itp.

Baza dydaktyczna:

 • Zajęcia teoretyczne prowadzone w pracowniach zawodowych szkoły.
 • Zajęcia praktyczne w oparciu o zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów BA Glass Poland.
 • Doświadczona kadra pedagogiczna.

Dodatkowo:

 • Udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach pozwalających na zdobycie dodatkowych uprawnień do obsługi pojazdów i urządzeń technicznych.
 • Atrakcyjne warsztaty i szkolenia prowadzone przez specjalistów BA Glass Poland

Kształcimy:

 • Ogólnie – poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących, które daje przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego oraz podjęcia nauki na studiach wyższych
 • Przedmiot w zakresie rozszerzonym: fizyka lub geografia
 • Zawodowo – poprzez praktyczne i teoretyczne nauczanie przedmiotów zawodowych dających wiedzę umiejętności w dwóch kwalifikacjach zawodowych.

–  MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

–  MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 • Praktyki zawodowe – realizowane w Zakładach BA Glass w Polsce i Europie

Internat:

 • Możliwość zakwaterowania w internacie

TECHNIK ROLNIK

Innowacja pedagogiczna – agroturystyka oraz organizacja turystyki na terenach wiejskich.

Kierunek kształcenia objęty współpracą z firmą ABC ROL SP. Z O.O. oddział w Przytocznej oraz Magazynem Rolniczym Agro Profil

Zawód dla miłośników pracy na roli oraz hodowli zwierząt

Zawód dający możliwość prowadzenia własnego gospodarstwa bądź:

 • Pracy w dużych gospodarstwach czy przedsiębiorstwach rolnych
 • Pracy w instytucjach związanych z rolnictwem
 • Prowadzenia przetwórstwa spożywczego na poziomie gospodarstwa.

Baza dydaktyczna:

 • Pracownie zawodowe spełniające wysokie standardy szkolne
 • Wiedza zgodna z najnowszymi osiągnięciami świata genetyki, hodowli, uprawy czy techniki rolniczej
 • Możliwość praktycznego doskonalenia umiejętności w licencjonowanych gospodarstwach szkolenia praktycznego
 • Wykształcona kadra, systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe

Dodatkowo:

 •  Innowacja pedagogiczna – agroturystyka i organizacja turystyki na terenach wiejskich
 • Prawo jazdy kategorii T
 • Uprawnienia do obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych

Kształcimy:

 • Ogólnie – poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących, które daje przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego oraz podjęcia nauki na studiach wyższych
 • Przedmiot w zakresie rozszerzonym: biologia lub geografia
 • Zawodowo – poprzez praktyczne i teoretyczne nauczanie przedmiotów zawodowych dających wiedzę umiejętności w dwóch kwalifikacjach zawodowych.

–  ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

–  ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 • Praktyki zawodowe – realizowane w okolicznych gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych oraz możliwość uczestniczenia w trzymiesięcznych praktykach w Niemczech.

Internat:

 • Możliwość zakwaterowania w internacie

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Innowacja pedagogiczna – dietetyka

Zawód objęty współpracą z Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zawód dla miłośników gotowania i przygotowywania jedzenia, poznawania nowoczesnych technik kulinarnych, poznawania różnych kuchni świata oraz organizacji usług związanych z gastronomią.

Zawód dający możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, bądź:

 • Pracy w zakładach gastronomicznych
 • Pracy w zakładach zajmujących się produkcją jedzenia i przetwórstwem
 • Pracy w branży dietetycznej
 • Pracy w firmach zajmujących się organizacją i wykonywaniem usług gastronomicznych

Baza dydaktyczna:

 • Pracownie żywienia człowieka i obsługi klienta, spełniające wysokie standardy szkolne
 • Sprzęt i urządzenia gastronomiczne wysokiej jakości
 • Doświadczona kadra pedagogiczna
 • Możliwość poznawania nowych technik gastronomicznych przez udział w warsztatach z udziałem doświadczonych szefów kuchni i laureatów konkursów gastronomicznych

Dodatkowo:

 • Innowacja pedagogiczna dietetyka (zajęcia m.in. w Zakładzie Podstaw Żywienia Człowieka ZUT w Szczecinie)
 • Kursy baristy, carvingu
 • Sztuka nakrywania do stołu

Kształcimy:

 • Ogólnie – poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących, które daje przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego oraz podjęcia nauki na studiach wyższych
 • Przedmiot w zakresie rozszerzonym: biologia lub geografia
 • Zawodowo – poprzez praktyczne i teoretyczne nauczanie przedmiotów zawodowych dających wiedzę umiejętności w dwóch kwalifikacjach zawodowych.

–  HGT.03. Przygotowanie i wydawanie dań

–  HGT.09. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 • Praktyki zawodowe – realizowane w okolicznych zakładach gastronomicznych, w ośrodkach wypoczynkowych i hotelach nad morzem oraz możliwość uczestniczenia w trzymiesięcznych praktykach w Niemczech.

Internat:

 • Możliwość zakwaterowania w internacie

TECHNIK RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

Jedyna w Polsce szkoła AKWAKULTURY, AKWARYSTYKI I WĘDKARSTWA

Kierunek kształcenia objęty współpracą z Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zawód dla ludzi z pasją do ryb, chcących poznać ich zwyczaje, biologię i środowisko. Ludzi interesujących się tajnikami chowu i hodowli ryb. Fascynujących się wędkarstwem czy akwarystyką. 

Zawód umożliwiający pracę we własnym gospodarstwie rybackim lub prowadzeniem działalności gospodarczej w dziedzinie rybactwa, akwarystyki czy wędkarstwa bądź:

 • Pracy w specjalistycznych gospodarstwach rybackich w szeregach średniej kadry technicznej
 • Pracy w rybackich zakładach hodowlano – badawczo – ichtiologicznych
 • Pracy w zakładach i strukturach Polskiego Związku Wędkarskiego
 • Pracy w instytucjach prowadzących działy akwarystyczne: ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne, palmiarnie itp.

Baza dydaktyczna:

 • Pracownie zawodowe biologiczna i akwarystyczna
 • Pracownie do praktycznej nauki zawodu
 • Doświadczona kadra pedagogiczna z pasją do akwakultury

Dodatkowe uprawnienia:

 • Kurs obsługi urządzeń do połowu prądem
 • Kurs prowadzenia łodzi motorowych
 • Udział w konferencjach i szkoleniach zawodowych krajowych i zagranicznych.
 • Zajęcia z udziałem wykładowców z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT

Kształcimy:

 • Ogólnie – poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących, które daje przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego oraz podjęcia nauki na studiach wyższych
 • Przedmiot w zakresie rozszerzonym: biologia lub geografia
 • Zawodowo – poprzez praktyczne i teoretyczne nauczanie przedmiotów zawodowych dających wiedzę umiejętności w dwóch kwalifikacjach zawodowych.

–  RYB.01. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych

–  RYB.02. Organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych

 • Praktyki zawodowe – realizowane w gospodarstwach rybackich, w ośrodkach zarybieniowych, gospodarstwach PZW oraz tygodniowa praktyka w Szkole Rybackiej w Vodnianach w Czeskiej Republice.

Internat:

 • Możliwość zakwaterowania w internacie
ZS Sieraków
Skip to content