Informacje

Przypominamy, że w październiku (bieżącego roku szkolnego), zostały przesłane za pośrednictwem e-dziennika informacje do wszystkich uczniów naszej szkoły o rozszerzonej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Na serwerze DISCORD (pomocny link w poczcie dziennika) dostępny jest: psycholog, terapeuta, pedagog, ksiądz i przedstawiciele młodzieży.

Dodatkowo w placówce wsparcia dziennego „Świetliki” w Sierakowie dyżur pełni psycholog dla dzieci i młodzieży, kontakt i zapisy;  p. Katarzyna Paluszak – tel. 603 063 891, pomoc specjalisty świadczona jest bezpłatnie.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzychodzie udziela wsparcia młodzieży, rodzicom/ prawnym opiekunom i nauczycielom poprzez profesjonalną pomoc psychologiczną, logopedyczną i pedagogiczną: tel. 691 461 505 od poniedziałku do piątku w godz: 10:00-16:00.

Dla osób chcących skorzystać z pomocy bardziej anonimowo, niezawodny TELEFON ZAUFANIA:

– 61 192 88

– 61 835 49 04

Pamiętajmy, że wszystkie te osoby są po to, aby wysłuchać, pomóc, doradzić i wesprzeć.

PEDAGOG SZKOLNY: mgr Beata Gajda-Wielińska

PSYCHOLOG SZKOLNY: mgr Magdalena Tecław

ZS Sieraków
Skip to content